Program

Program je na této stránce průběžně doplňován.


Přednášky

Santería – náboženství afrických otroků na Kubě – Wolfi

Cílem přednášky je představit posluchačům kubánskou santeríi jakožto náboženství afrických otroků na Kubě. Prostor je věnován historii a formování santeríi, jejím hlavním náboženským a magickým technikám, ale také tomu, jak se žije jejím vyznavačům v komunistické zemi. Stručně jsou zmíněny také další náboženské praxe na Kubě, temné čarodějnictví a tajné společnosti.


Čakra není žlučník – Ondra

Často bereme magické poučky příliš doslova a chováme se, jako by svět duchovna měl svá neměnná pravidla stejně jasná, jako naše hmotná úroveň bytí. Je třeba si ale uvědomit, že svět energií je velmi proměnlivým místem a nelze v něm z železnou přesností určovat místa energetických drah a center tak jako bychom určovali pozici, funkci a zapojení žlučníku. Pojďme se podívat na to, co stojí za tímto moderním přístupem k energetickému systému člověka a jaké jsou jeho alternativy.


Strom poznání a znalosti v čase – Ganji

Projdeme si co se dá v přírodě vypozorovat a co nám předávají naši učitelé a cesty které následujeme. Probereme si techniky vs. praxi v Bujinkanu a srovnáme si je s běžnými technikami života. Nakonec budeme diskutovat o čem vlastně jsou techniky a co je to opuštění techniky.


Osvícení v Buddhismu – Troi

Není osvícení, jako osvícení. Každá duchovní škola, či sekta Buddhismu má trochu jiný náhled na to kdo je a není osvíceným. Pojďme si v tom udělat trošku pořádek.


Cesta za chlupatou tibetskou mísou – Fux Karachovič

„Cesta do tvého středu vede skrze mísu.“ řekl mnich. Seděl na bájném hrobě velkého Čingischána a kouřil dýmku. Vedle něj ležela chlupatá tibetská mísa. „Vezmi štětiny, svaž štětec a piš.“

aneb vliv kaligrafie na vnitřní práci.


Mikrodávkování šalvěje – Neobvyklý kandidát pro terapeutické užití – Brozkeff

Zdá se, že užívání Salvinorinu A / Salvia divinorum (Šalvěj divotvorná) na Západě většinou sestává z kouření koncentrovaných listových výtažků s několikanásobně zesílenou koncentrací Salvinorinu A. To často vede k nepříjemným, disociativním stavům, příliš bizarním na to, abychom je dokázali využít v rámci běžného života. Několik let jsem experimentoval s velmi nízkými dávkami (cca 0,1 g) této látky podávanými ve formě kouření neupravených listů 1-4krát týdně v rámci mého praktikování hatha jógy, tchaj-ťi čchüan a meditací. Na základě těchto zkušeností považuji, šalvěj za unikátní lék s velkým potenciálem pomáhat.
Kromě sdílení osobní zkušenosti se seznámíme také s některými čerstvými vědeckými důkazy o terapeutickém potenciálu salvinorinu A.


Komunikace s bytostmi – Panelová diskuse

Skoro každá duchovní tradice má v sobě zakotvenu nějakou formu komunikace s éterickými bytostmi. Ať už se jedná o bohy, anděly, démony, draky nebo dávno zemřelé buddhistické mistry. Co duchovní škola to jiná forma komunikace, co člověk to trochu jiný přístup. Pojďme se pobavit o tom, jak vlastně v praxi tyto cesty uplatňujeme a co nám do života přináší.


Praktický program

Spirála duše – Nia, Pan M

V nasem programu budeme experimentovat s poznavanim vztahu sebe vuci okoli a ostatnim lidem. Take prozkoumame spravne naladen se na skupinovou praxi.


Ochranný prostor skrze melodii – Petra

Toto cvičení umožní každému zažít jedinečné spojení se světem skrze vlastní hlasový projev. Každý bude mít prostor nalézt vlastní příjemný tón, který si „odnese domů“, pomůžu mu překonat případný stud a objevit další užitečnou magickou pomůcku. Nakonec se pokusíme ve skupince o vytvoření magického kruhu za pomocí zvuků namísto běžně používané vizualizace.


Sedm vnitřních bran – Ondra

Sedm bran síly leží v našem nitru. Každá vlastní moudrost nese, každá jest zdrojem neutuchající síly. Pojďme si ukázat, jak tuto sílu uchopit a rozproudit pomocí dechového, energetického cvičení.


Hara – Zemský střed člověka – Pan M

Seznámíme se s umístěním centra hara a základními technikami práce, které s ním souvisí. V kratší teoretické části budu čerpat především z tradičních japonských textů, které se věnují tomuto tématu a v praktické části si vyzkoušíme některá cvičení a meditace.


Masáž nohou coby práce s energií a emocemi – Tereza

Je popsáno mnoho technik masáže nohou – reflexologie, akupresura, su juk, … Každá pracuje trochu jinak, každá přistupuje k danému problému svým vlastním způsobem. Co je spojuje je fakt, že neberou masáž jako k pouhé fyzické cvičení, ale jako nástroj práce s energií, kterým lze vyléčit nemocné tělo i duši. Pojďte se se mnou naučit základy efektivní masáže nohou – techniky, které ke mě sami prišly a jsou kombinací výše zmíněných metod, práce s energií a emocemi.


Zrcadlo poznání – Ondra, Troi, Pan M

Mistr zhasil louč a zapálil dvojici svic. Vztáhl ruku k závěsu, pronesl zaklínadlo a vhodil kuřidlo do kadidelnice. „Pohlédni do zrcadla, nahlédni do hlubiny zření a najdi svoji odpověď.“ Závěs se rozhrnul a za ním se objevila nekonečná hlubina zrcadla zření.

Divinační rituál za pomocí rituálního zrcadla.


Workshopy

Výroba runových sad

Součást mágovy cesty je i výroba vlastního vybavení. Proto si letos budete moci na místě vyrobit svou vlastní runovou divinační sadu.