Přihláška

Přihlášky jsou nyní otevřeny veřejnosti.

Registruj se

Pozor, vaše registrace je závazná až v momentě zaplacení plné ceny akce. Platební detaily vám budou zaslány v rámci potvrzení přijetí vaší přihlášky.